Vydávanie schválených zadaní diplomových prác (2. Mgr MARK)

Študenti druhého ročníka denného magisterského štúdia marketingovej komunikácie si môžu od 24.januára 2019 vyzdvihnúť svoje zadanie diplomovej práce na sekretariáte katedier v JAME, 3. poschodie, číslo dverí 115, v čase úradných hodín.