Výberové konanie: Servisný technik FMK UCM v Trnave

Tajomníčka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta servisný technik fakulty na FMK UCM v Trnave.

Hlavnou náplňou práce je údržba a servis IKT zariadení v budovách fakulty,vedenie evidencie majetku, správa a údržba nehnuteľností, operatívne riešenie vzniknutých problémov, prax s ozvučovacou technikou nevyhnutnosť.

Požiadavky na zamestnanca

  • stredoškolské bez maturity / stredoškolské s maturitou,
  • znalosť práce s PC – OS Windows,
  • digitálne kompetencie,
  • zručnosť a flexibilita,
  • vysoká pracovná nasadenosť.

Platové podmienky: podľa platných predpisov pre verejné vysoké školy
Termín výberového konania: január 2018
Termín nástupu: 12. február 2018

Prihlášku do výberového konania spolu s prílohami – profesijný životopis a motivačný list – posielajte do 15. januára 2018 osobne, prípadne na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava