Výberové konanie na štúdijný pobyt APU Malajzia v LS AR 2017/2018

FMK UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničný pobyt na Asia Pacific University, Malajzia v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Výberové konanie sa uskutoční 18. decembra 2017 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti dekanky, v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie. Výberové konanie bude realizované formou ústneho pohovoru v anglickom jazyku. Na pohovor si so sebou prineste:

  • motivačný list,
  • zoznam realizovaných výstupov/projektov.
Požiadavky na uchádzača
  • ovládanie anglického jazyka (úroveň B2 a vyššia),
  • znalosť programovania, programovacích jazykov (C#/C++ a iných) a tvorby počítačovej grafiky,
  • dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť na absolvovanie pobytu.
Informácie k zahraničnému pobytu

Krajina pobytu / univerzita:

  • Malajzia, Ázia – Asia Pacific University (APU).

Trvanie/nástup na pobyt: 

  • letný semester akademického roka 2017/2018 (začiatok 15. január 2018).

Ďalšie dôležité informácie:

  • Komerčné pripoistenie, ktoré bude pokrývať všetky náklady spojené s poistnými udalosťami vrátane úmrtia,
  • účastníci programu (štipendisti) musia mať pri vycestovaní nasledujúce dokumenty: cestovný pas; akademické vízum (vízová povinnosť pri pobyte dlhšom ako 90 dní).

V prípade ďalších otázok kontaktujte Mgr. Juliána Mináriková, PhD.  mailom na julkaj@hotmail.com.