Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2020/2021

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021.

Výberové konanie sa uskutoční 3. decembra 2019 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku. Termín registrácie prostredníctvom formulára je možný do 25. novembra 2019.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na stránke UCM alebo webovom sídle FMK.