Voliť zástupcov z UCM do Študentskej rady vysokých škôl budeme 28. apríla

Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dovoľujeme si Vám oznámiť, že voľby zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa uskutočnia dňa 28. apríla prezenčnou formou. 

Volebná miestnosť bude zriadená v študentskej FREE zóne v budove J. Herdu 2 v Trnave (na prízemí). Voľby budú prebiehať v čase od 8:00 do 13:00 hodPred hlasovaním sa študent UCM preukáže študentským preukazom (ISIC). 

Na základe doručených návrhov je zoznam kandidátov nasledovný: 

1.     Viktória Borisová (IM) 

2.    Nina Kališová (FMK)  

3.    Laura Kladivíková (FPV) 

4.    Karin Lepetová (FSV) 

5.    Bc. Štefan Víg (FSV) 

6.    Peter Vojtík (FF) 

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky, preto Vás vyzývame, využite Vaše právo zvoliť si zástupcov do ŠRVŠ za UCM v Trnave a zlepšiť tak akademické prostredie na Slovensku. 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. mim. prof.
predseda AS UCM v Trnave 

Mgr. Igor Cintula
predseda volebnej komisie do ŠRVŠ za UCM v Trnave