Voľby do Študentskej rady VŠ za UCM


Voľby do ŠRVŠ za UCM sa uskutočnia 29. októbra 2019 (utorok) od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Voľby budú prebiehať:

9.00 – 11.30 – knižnica FPV, Špačince (č. d. 133)
9.00 – 11.30 – Študentská free zóna na J. Herdu
12.30 – 15.00 – miestnosť R 1-2, IFBLR Piešťany
12.30 – 15.00 – kancelária Študentskej rady UCM, Jama

Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach.

Kandidáti:

Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM)
Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM)
Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)

Z volených kandidátov sa volia dvaja krúžkovaním, nakoľko sú voľné 2 miesta v ŠRVŠ.