Voľby do ŠR VŠ SR

Predseda AS UCM PhDr. J.Lenč, PhD. a členka senátu UCM za študentskú časť AS UCM oznamujú všetkým členom študentskej obce univerzity, že voľby do ŠR VŠ SR za UCM sa budú konať vo štvrtok 15. novembra 2018.

Voľby sa uskutočnia následovne:

  1. Študenti FF, FMK a FSV volia v budove ZŠ v Jame, v čase od 9.00 do 14.00 hod v miestnosti Študentskej rady.
  2. Študenti FPV volia v budove v Špačinciach od 12.00 do 14.00 hod.
  3. Študenti IFBLR volia v budove v Piešťanoch od 9.00 do 11.00 hod.
  4. Kandidáti na tri voľné miesta v ŠR VŠ SR ZA UCM sú:                                    

Bc. Natália Mulinová (FSV)
Jakub Kňažko (FMK).