Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. O spôsobe elektronickej voľby budú tí, ktorí o tento druh voľby prejavili do stanoveného termínu záujem, informovaní e-mailom.

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave si vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky pre kandidatúru do volieb do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave.

Zoznam kandidátov do volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave:

Por. č.PriezviskoMenoTitul
1GracaMartinMgr., PhD. 
2KabátMichalMgr., PhD. 
3PravdováHanaprof., PhDr., PhD. 
4VišňovskýJándoc., PhDr., PhD., 
5ZauškováAnnaprof., Ing., PhD. 

Do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave sa za FMK  UCM v Trnave volia traja kandidáti. 

Poznámka:

Právo voliť majú všetci členovia akademickej obce FMK.

Podľa §4 Štatútu UCM: Akademickú obec UCM tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ostatní zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najmenej 1. stupňa, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce UCM).

Podľa §4 Štatútu FMK: Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (zamestnanecká časť).

– verifikácia voliča: OP, pas, ITIC – preukaz zamestnanca.