Oznam pre členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Elektronicky môžu voliť tí, ktorí o tento spôsob voľby prejavili do stanoveného termínu záujem.

Verifikácia voliča:

  • zamestnanec: OP, pas, ITIC – preukaz zamestnanca,
  • študent: OP, pas, ISIC – preukaz študenta.

Podľa aktuálne platných protipandemických opatrení je vstup do budov UCM umožnený len osobám, ktoré sa na vrátnici preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.