Vladimír Ovsenák

Rok ukončenia: 2013
Študijný program: marketingová komunikácia
Aktuálna pracovná pozícia: Interný doktorand
Zamestnávateľ: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave