Visegrad Fund (2015)

2015-VF Projekt Media Literacy in Public Education, ktorý bol zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti vo verejnom školstve a jeho prioritou projektu bolo zmapovať stav mediálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách V4. Na projekte participovali Corvinus University z Budapešti v Maďarsku, Slezská univerzita v Katowiciach v Poľsku, Centrum pre štúdium vysokého školstva v Prahe a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 
Späť hore ↑