Evens Foundation

2014-EF Projekt s názvom Junior and Senior Academy (JASA), financovaný belgickou organizáciou Evens Foundation, ktorý bol ocenený ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o kritickom a zodpovednom používaní rôznych druhov médií a posilňovanie  medzigeneračných vzťahov.

 
Späť hore ↑