Úvodné stretnutie Literárneho FMKlubu (7.3.)

Prvé stretnutie Literárneho FMKlubu v letnom semestri sa uskutoční 7.  marca 2018 o 17.00 hod. v presklenej zasadačke rektora na prízemí v budove na J. Herdu. Nezabudnite si priniesť aj vlastnú tvorbu – prózu alebo poéziu.