AKTUALIZOVANÉ: Úvodné stretnutia kabinetov a ateliérov v AR 2017/2018

Termíny úvodných stretnutí kabinetov a ateliérov v akademickom roku 2017/2018:

  • 26. 09. o 16.00 hod. Fotoateliér KEFA – Skladová, m.č. 307 (v priestoroch ateliéru)
  • 27. 09. o 16.30 hod. Kabinet online žurnalistiky – v Jame, JD 11 (vedľa jedálne)
  • 28. 09. o 17.00 hod. Kabinet SOMO – v Jame, JD 11 (vedľa jedálne)
  • 03. 10. o 16.00 hod. Kabinet nových médií – Skladová, v suteréne
  • 02. 10 o 16.40 hod. Kabinet PR – v Jame, JD 11 (vedľa jedálne)
  • 02.10 o 18.00 hod. Atteliér – Skladová, suterén (redakcia časopisu)
  • 03.10 o 18.15 hod. Kabinet telovýchovy a športu – Kino OKO (účasť povinná)
  • 02. 10 o 15.00 hod. Kabinet eventov – v Jame, JC 22 (účasť povinná)