Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie

V linku nižšie nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej či preddiplomovej praxe v prípade, ak ste si z dôvodu pandémie nemohli nájsť uplatnenie v organizácii príbuznej vašemu študijnému odboru.

Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie.

Napriek týmto možnostiam študentom odporúčame, aby využili možnosť praxovať (a nevzdávať sa pri prvom odmietnutí) v reálnej firme či organizácii s mediálnym, marketingovým či herným zameraním, pretože táto skúsenosť je nenahraditeľná a neopakovateľne prínosná nielen čo sa týka profesionálneho života (aj keď by prax mala prebiehať online).