Úradné hodiny sekretariátu katedier a študijného oddelenia pre končiacich študentov

 

Študijné oddelenie a sekretariát katedier zmenili svoje otváracie hodiny pre končiacich študentov takto:

Študijné oddelenie (do 30.6.)
pondelok – piatok: 8.00 – 11.00 hod. (platí do 30.6.2016)

Sekretariát katedier (do 31.8.)
pondelok – piatok: 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 14.30 hod. (piatok do 14.00 hod.)

V prípade, že teplota presiahne 30°C, sa môžu úradné hodiny skrátiť.