Úradné hodiny Sekretariátu FMK v JAME – jún, júl. august

Úradné hodiny Sekretariátu katedier FMK UCM v JAME počas letných mesiac jún – august budú každý pracovný deň: od 7.30 do 12.30 hod.