Upozornenie pre uchádzačov o štúdium na FMK UCM

Upozorňujeme uchádzačov, ktorí si na FMK UCM v Trnave podali prihlášku na VŠ štúdium na bakalársky stupeň štúdia v prijímacom konaní na ak. rok 2014/2015 a ktorí boli vyzvaní, aby doplnili polročné vysvedčenie za 4. rok štúdia na strednej škole, že vysvedčenia môžu posielať najneskôr do 6. júna 2014.