Prácu po škole si našlo 96 % absolventov FMK. Viac ako polovica z nich priamo v odbore

Nájsť si dobré zamestnanie a uplatniť sa na trhu práce je snom každého študenta. Podľa prieskumu uplatnenia absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá,
ktorý v rámci svojej diplomovej práce vypracovala aktuálna absolventa FMK UCM v Trnave Nikola Kormaňáková, si po skončení štúdia našlo prácu 96 % absolventov.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že takmer všetci absolventi, ktorí sa zúčastnili na zisťovaní, pracovali už počas štúdia. Najčastejšie išlo o prácu na dohodu alebo formou pracovných stáží. V odbore sa po skončení štúdia najčastejšie uplatnili študenti marketingovej a masmediálnej komunikácie, ktorí sa zamestnali na rôznych pozíciách v marketingu, reklame, public relations, žurnalistike a médiách. Najčastejšie uvádzané pracovné pozície v tejto oblasti predstavovali redaktor, editor, grafický dizajnér, social media specialist, copywriter, online marketing specialist a marketingový pracovník.

Zamestnali sa aj mimo odboru

Mimo týchto oblastí boli najčastejšie uvádzané pracovné pozície v administratíve, manažmente, obchode a ekonomike. „Študentom už počas štúdia ponúkame možnosť získať praktické zručnosti, či už v rámci fakultných médií, kabinetov alebo v spolupráci s externým prostredím. Fakulta masmediálnej komunikácie spolupracuje s viacerými reklamnými agentúrami a spoločnosťami z oblasti médií a digitálnych hier. V minulom roku podpísala memorandum o spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorá na FMK UCM garantuje výučbu predmetu Agentúrna žurnalistika,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka FMK UCM v Trnave.

Teória aj prax

Prepájanie teórie s praxou je charakteristické aj pri ďalších predmetoch, napríklad z oblasti digitálneho marketingu, v rámci ktorého študenti riešia reálne zadania od firiem. Okrem toho najlepším študentom ponúka fakulta možnosť absolvovať projekt s názvom Wiktor Leo Burnet Academy, v rámci ktorého študenti absolvujú dvojmesačnú stáž v jednej z najúspešnejších reklamných agentúr na Slovensku.

Množstvo praktických prednášok majú študenti k dispozícii aj počas roka. Či už v rámci Týždňa vedy a techniky, ale aj v rámci jednotlivých predmetov alebo vo forme samostatných workshopov a prednášok. V spolupráci s odborníkom na digitálny marketing Filipom Škultétym či ambasádormi spoločnosti Google môžu študenti absolvovať zaujímavé kurzy a školenia.

Miera nezamestnanosti

„Všetky tieto možnosti ponúkajú študentom množstvo príležitostí, ako získať dôležité skúsenosti a praktické zručnosti, ktoré im môžu uľahčiť uplatnenie v praxi,“ dopĺňa dekanka FMK UCM v Trnave. Z údajov absolventskej nezamestnanosti za posledné roky má Fakulta masmediálnej komunikácie najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi fakúlt Trnavského kraja. Absolventská nezamestnanosť FMK UCM predstavuje približne 1,35 %. Na druhom mieste nasleduje Teologická fakulta Trnavskej univerzity s mierou nezamestnanosti 2,1 % a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 2,2 %.

Takmer 80 % absolventov uviedlo, že im štúdium na FMK pomohlo alebo skôr pomohlo s rozvojom pracovnej kariéry. 66 % absolventov uviedlo, že vo svojej pracovnej pozícii využíva alebo skôr využíva nadobudnuté poznatky. Prieskum prebiehal v období od 23. januára do 15. februára 2020 a zúčastnilo sa na ňom 253 absolventov.