UCM organizuje 2. ročník Detskej univerzity

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po úspešnom pilotnom ročníku organizuje od 7. do 11. júla 2014 druhý ročník Detskej univerzity. Zúčastniť sa jej môžu deti od 9 do 15 rokov. Termín podávania prihlášok je do 26. mája. 

Tentokrát budú brány UCM otvorené pre vyšší počet záujemcov. Ak máš 9 – 15 rokov dlho neváhaj, prihlás sa a staň sa na pár dní súčasťou vysokoškolského života. Cieľom DUCM je priblížiť život a ľudí na univerzite, jej fakultách a inštitúte – na Fakulte masmediálnej komunikácie, Filozofickej fakulte, Fakulte sociálnych vied, Fakulte prírodných vied a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Čo ťa čaká?

Celý program sa začne slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej dostaneš svoj vlastný index (niečo ako žiacka knižka) spolu s ďalšími prezentačnými materiálmi. Absolvuješ týždenný program formou prednášok, workshopov a aktivít podľa zamerania jednotlivých fakúlt. Program bude ukončený slávnostnou promóciou – dôležití ľudia z univerzity ti odovzdajú diplom za absolvovanie Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Okrem bohatého programu bude zabezpečené stravovanie vo forme obedového menu, olovrant , pitný režim a úrazové poistenie, ktoré obsahuje aj zodpovednosť za škodu.

Vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade poplatku pošli na adresu:

FMK UCM v Trnave,
Nám. J. Herdu 2,
917 01 Trnava,

prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: alena.hruskova@ucm.sk do 26. mája 2014 spolu s fotokópiou kartičky zdravotného poistenia a 1 fotografiu (rozmery 3,5 x 4,5 cm). Poplatok za DUCM je 70 €.

Súbory na stiahnutie: 
Detská univerzita - prihláška [157.7 KB, application/vnd.ms-excel]