učiaca sa trnava

FMK sa zúčastnila na festivale Učiaca sa Trnava. Cieľom bolo ukázať, že vzdelávanie nie je nuda

Organizátorom podujatia je občianske združenie Lifestarter. Prebiehalo počas dvoch dní, 20. – 21. júna, a spolu s FMK sa na ňom zúčastnili aj iné fakulty UCM.

Festival Učiaca sa Trnava ponúka množstvo zážitkových vzdelávacích aktivít, workshopov a diskusií, určených pre rôzne cieľové skupiny, ktoré nechýbali ani tento rok. Na štvrtom ročníku sa zúčastnilo 50 vzdelávacích organizácií a cieľom bolo ukázať účastníčkam a účastníkom, že vzdelávanie nemusí byť nuda.

Deti aj seniori mali počas festivalu možnosť vyskúšať si rôzne edukačné aktivity, naučiť sa niečo nové, zlepšiť svoje zručnosti a zároveň získať informácie pre ich ďalší rozvoj. Sprievodným programom festivalu bol aj víkend so Slovenskou akadémiou vied.

FMK na podujatí reprezentoval trojčlenný organizačný tím z katedry jazykovej komunikácie, doktorky Dominka Čmehýlová-Rašová, Magdaléna Ungerová a Denisa Kraľovičová. Podieľali sa na prípravách podujatia počas celého akademického roka, ako aj počas samotného festivalu v prezentačnom stánku.

V prezentačnom stánku sme sa s deťmi, a nielen s nimi, porozprávali na tému mediálnej reality, v ktorej aktuálne žijú, a špecifikách jazyka, ktorý pri tom využívajú. Deti si vyskúšali rôzne kreatívne aktivity, naučili sa nové výrazy v anglickom jazyku a hlavne sa pri tom zabavili,“ priblížila doktorka Kraľovičová.

Učiaca sa Trnava bola pripravená na vysokej úrovni, čo odrážala aj profesionálna komunikácia organizátorov pri príprave festivalu. V budúcnosti plánujeme naďalej spolupracovať s organizáciou Lifestarter a každoročne participovať minimálne na tomto evente,“ dodala na záver.

Zdroj fotografií: FMK/Denisa Kraľovičová, Dominika Čmehýlová-Rašová