Informácia o pridelení ubytovania študentom na AR 2021/2022

Oznamujeme študentom, ktorí si do predpísaného termínu podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022, že informáciu o tom, či im bolo ubytovanie pridelené/nepridelené, nájdu v AIS-e.