Informácia o pridelení ubytovania študentom na AR 2022/2023

Oznamujeme študentom, ktorí si do predpísaného termínu podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2022/2023, že informáciu o tom, či bolo ubytovanie pridelené/nepridelené, nájdu v AIS-e.