Podávanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2022/2023

Touto cestou si dovoľujeme pripomenúť študentom FMK, že v týchto dňoch prebieha proces podávania žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2022/2023.

Žiadosti o ubytovanie sa podávajú výlučne cez AIS do 31. mája 2022.

Bližšie informácie o postupe sa nachádzajú na tomto linku:
https://www.ucm.sk/sk/postup-pri-pridelovani-ubytovania/