Termíny skúšok v letnom semestri AR 2017/2018: Dr. Volko

Termíny skúšok z predmetov Kultúra riešenia konfliktov II. a Média v systéme sociálnych vied z PhDr. Ladislavom Volkom, PhD..

Denní študenti

Denní študenti

Kultúra riešenia konfliktov II. – 30. máj 2018, Skladová ul.

  • 9.00 – 10.00 hod. (všetci študenti).

Média v systéme sociálnych vied – 30. máj 2018, Skladová ul.

  • 10.00 – 11.00 hod. (skup. 01, 02),
  • 11.00 – 12.00 hod. (skup. 03, 04),
  • 12.30 – 13.30 hod. (skup. 05, 06),
  • 13.30 – 14.30 hod. (skup. 07, 08).

Študenti, ktorí mali prezentáciu a odovzdali ju aj vo forme seminárnej práce, skúšku nemusia absolvovať.

Externí študenti

Externí študenti

Médiá v systéme sociálnych vied – 2. jún 2018, Skladová ul.

  • 9.00 – 11.00 hod.

Kultúra riešenia konfliktov II. – 2. jún 2018, Skladová ul.

  • 11.00 – 13.00 hod.

Študenti, ktorí sa prednášky zúčastnili iba raz, pripravia rozsahom cca dvojnásobnú seminárnu prácu, čiže 15 – 18 tis. znakov.

Predpokladom skúšky je odovzdanie seminárnej práce (nie úvahy, eseje a pod.). Na všetky skúšky je potrebné prísť presne a slušne („kostolne“) oblečení. Tí, ktorí sa oneskoria, strácajú termín a automaticky majú termín opravný.