Termíny skúšok – prof. Šalgovičová

Termíny skúšok z predmetu Marketingové procesy II.  budú v nasledujúcich termínoch:

Denné štúdium

  • 22. máj 2018, 8.00 hod., Skladová PM AM 1,
  • 29. máj 2018, 8.00 hod., Skladová PM AM 1,
  • 11. jún 2018, 9.00 hod., Skladová PM AM (1. opravný termín).

Externé štúdium

  • 12. máj 2018,  9.00 hod., Jama JD 11,
  • 11. jún 2018, 9.00 hod., Skladová PM AM (1. opravný termín).