Termíny skúšok pre KOMU a AMES – prof. Pravdová

Vyučujúci: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Semester: letný

Pondelok 22. mája 2017 (prvý riadny termín)

 • 09.00 – 10.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Žurnalistické žánre II,
 • 10.30 – 12.00 hod. Mgr1 KOMU – denní, Mediálna kultúra,
 • 10.30 – 12.00 hod. Bc2 AMES – denní, Masová a populárna kultúra,
 • 14.00 – 15.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu,
 • 15.30 – 17.00 hod. Bc2 KOMU – denní, Žurnalistické žánre II,
 • 17.00 – 18.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu.

Sobota 27. máj 2017 (externí študenti)

 • 09.00 – 10.00 hod. Žurnalistické žánre II,
 • 10.00 – 11.00 hod. Systém a organizácia práce v tlačovom médiu.

Piatok 9. júna 2017 (prvý opravný termín)

 • 09.00 – 10.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Žurnalistické žánre II,
 • 10.30 – 12.00 hod. Mgr1 KOMU – denní, Mediálna kultúra,
 • 10.30 – 12.00 hod. Bc2 AMES – denní, Masová a populárna kultúra,
 • 12.30 – 14.00 hod. Bc2 KOMU – denní, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu,
 • 14.00 – 15.30 hod. Bc2 KOMU – denní + externí, Žurnalistické žánre II,
 • 15.30 – 17.00 hod. Bc2 KOMU – denní + externí, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu.

Piatok 23. júna 2017 (druhý opravný termín)

 • 09.00 – 10.30 hod. Bc2 KOMU – denní, Žurnalistické žánre II,
 • 10.30 – 12.00 hod. Mgr1 KOMU denní, Mediálna kultúra,
 • 10.30 – 12.00 hod. Bc2 AMES denní, Masová  populárna kultúra,
 • 12.30 – 14.00 hod. Bc2 KOMU denní, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu,
 • 14.00 – 15.30 hod. Bc2 KOMU denní + externí, Žurnalistické žánre II,
 • 15.30 – 17.00 hod. Bc2 KOMU denní + externí, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu.

Nevyhnutnou podmienkou účasti na termíne je:

 • prihlásenie sa v AISe,
 • predloženie ISIC preukazu za účelom overenia totožnosti študenta.