Termín skúšok – doc. Ján Višňovský (6.2.)

Posledný termín skúšky z predmetov Dejiny žurnalistiky I., Mediácia a probácia I. a Psychológia a sociológia komunikácie v zimnom semestri je 6. februára 2019 o 10.30 hod. v kine Oko.