Termín skúšky – Dr. Tinka (28.1.)

Termín skúšky s PhDr. Jozefom Tinkom, PhD. z predmetu teória a prax mediálnych výskumov (externisti) sa uskutoční 28. januára 2017 o 10.00 hod. na Nám. J. Herdu č. 2 na 1. poschodí v miestnosti č.101b.