Teória marketingovej komunikácie III. – posledný termín

Posledný termín na skúšku z teórie marketingovej komunikácie III. bude vo štvrtok 26. júna 2014 o 18.00 hod. v Jame v miestnosti JA 11.