Oznam pre študentov študijného programu TEDI k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu TEDI, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne 24. novembra 2021 – 28. novembra 2021. 

Upozornenie 1.:

Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky:

 • SC – študijná časť
 • B – povinne voliteľné predmety
 • C – výberové predmety

Do bloku A – „povinné predmety“, prosíme, nezasahujte a nevykonávajte v ňom zmeny!!!

Upozornenie 2.:

Výber povinne voliteľných a výberových predmetov realizujte výlučne len z ponuky pre Váš rok/ročník štúdia!!!

Upozornenie 3.:

Študentov vyšších rokov štúdia žiadame, aby v prípade, že majú opakované predmety z predchádzajúcich rokov štúdia, požiadali o ich prenesenie príslušnú referentku študijného oddelenia FMK prostredníctvom mailu.

DÔLEŽITÉ!

Prosíme študentov, aby si do AIS zapísali tie povinne voliteľné predmety (PVP) a výberové predmety (VP),  ktoré si navolili v záväznom dotazníku, ktorý im bol zaslaný koncom augusta.

V prípade, že si študent v záväznom dotazníku navolil viac PVP a VP, ako treba, do AIS si zapíše len potrebný počet PVP a VP v danom ročníku štúdia.

V prípade, že si študent v záväznom dotazníku navolil menej PVP a VP, ako treba, do AIS si zapíše potrebný počet PVP a VP v danom ročníku štúdia.

V prípade, že študent nevyplnil záväzný dotazník, do AIS si zapíše tie PVP a VP, ktoré začal navštevovať od prvého týždňa semestra akademického roka 2021/2022.

Denné štúdium

Počet PVP a VP, ktoré sú študenti zapíšu do AIS – denné štúdium

Študenti 1. Bc. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 2. Bc. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu 3 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 2. Bc. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu:

 1. buď 3 povinne voliteľné predmety v každom semestri (3 PVP v ZS, 3 PVP v LS),
 2. alebo 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet v každom semestri (2 PVP v ZS i LS, 1 VP v ZS, LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 3. Bc. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (2 PVP v zimnom semestri, 2 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 3. Bc. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu:

 1. buď 2 povinne voliteľné predmety v každom semestri (2 PVP v ZS, 2 PVP v LS),
 2. alebo 1 povinne voliteľný predmet a 1 výberový predmet v každom semestri (1 PVP v ZS i LS a 1 VP v ZS i LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Študenti 1. Mgr. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu 3 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (3 PVP v zimnom semestri, 3 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 1. Mgr. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu:

 1. buď 3 povinne voliteľné predmety v každom semestri (3 PVP v ZS, 3 PVP v LS)
 2. alebo 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet v každom semestri (2 PVP v ZS i LS a 1 VP v ZS i LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS

Študenti 2. Mgr. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu 2 povinne voliteľné predmety (PVP) v každom semestri (1 PVP v zimnom semestri, 1 PVP v letnom semestri), pričom 1 povinne voliteľný predmet (PVP) v každom semestri môže byť nahradený výberovým predmetom (VP).

Pre zhrnutie, študenti 2. Mgr. TEDI denného štúdia si do AIS-u zapíšu:

 1. buď 2 povinne voliteľné predmety v každom semestri (2 PVP v ZS, 2 PVP v LS)
 2. alebo 1 povinne voliteľný predmet a 1 výberový predmet v každom semestri (1 PVP v ZS i LS a 1 VP v ZS i LS).

V prípade, že predmet je dvojsemestrálny, je potrebné zvoliť si ho v ZS i LS.

Externé štúdium

Počet PVP a VP, ktoré sú študenti zapíšu do AIS – externé štúdium

1. Bc. TEDI externé štúdium si do AIS zapisujú 2 PVP v každom semestri a to:

 • 3D grafika a animácia I., II.
 • Elektronický šport I., II.
 • Tvorba webových stránok I., II.

Podľa toho, ktorý predmet navštevujú.

2. Bc. TEDI externé štúdium si do AIS-u zapisujú 3 PVP v každom semestri, a to:

 • Praktikum herného vývoja I., II.
 • Autorské praktikum – zvuk I., II.
 • Základy grafického spracovania hier (ZS)
 • Dizajn herných predmetov (LS)

Tak ako je stanovené v rozvrhu.

4. Bc. TEDI externé štúdium – PVP si nevyberajú.

1. Mgr. TEDI externé štúdium si do AIS-u zapisujú 2 PVP v každom semestri, a to:

 • Herné siete I., II.
 • Tvorba príbehov v hrách I., II.

Tak, ako je stanovené v rozvrhu.

2. Mgr. TEDIexterné štúdium si do AIS-u zapisujú 3 PVP v každom semestri, a to:

 • Kreatívne praktikum herného vývoja III., IV.
 • Audiovizuálne praktikum I., II.
 • Zvukový dizajn hier I., II.

Tak, ako je stanovené v rozvrhu.

3. Mgr. TEDI externé štúdium – PVP si nevyberajú.