tedi štátnice

Študenti TEDI, spozornite! Aktualizovali sme štátnicové predmety

Ide o bakalárske štátnice, nové alebo aktualizované predmety sa týkajú študentov teórie digitálnych hier už tento rok.

Na základe zosúlaďovania študijného programu teória digitálnych hier budú študenti, ktorí štátnicujú od AR 2021/2022 a nie sú v nadštandardnej dĺžke štúdia, štátnicovať z upravených, resp. nových predmetov:

  1. Teória masmediálnej komunikácie
  2. Mediálne a kultúrne aspekty digitálnych hier
  3. Teória digitálnych hier

Predmet teória masmediálnej komunikácie zostáva nezmenený. Pribudol predmet mediálne a kultúrne aspekty digitálnych hier, ktorý pozostáva z veľkej miery z otázok, ktoré boli doteraz v predmete teória digitálnych hier. V rámci predmetu teória digitálnych hier sú nové otázky (z predmetov etika nových médií, dejiny digitálnych hier, herné mechaniky a niektoré otázky zostali pôvodné). V rámci štátnicových predmetov nebudú študenti po novom skúšaní z predmetu autorské a mediálne právo. Pre študentov pripraví Katedra digitálnych hier školenie, na ktorom pedagógovia vysvetlia, na čo sa pripraviť v rámci nových otázok. Termín zverejníme čoskoro. 

Čo sa týka študentov, ktorí sú v nadštandardnej dĺžke štúdia, tí pôjdu podľa starých predmetov:

  1. Teória masmediálnej komunikácie 
  2. Autorské a mediálne právo 
  3. Teória digitálnych hier

Pripomíname, že všetky informácie o štátnych skúškach nájdete v hlavnom menu v sekcii Štúdium » Na stiahnutie » Štátne skúšky.

Zdroj titulnej foto: facebook.com/FMK UCM v Trnave