Aktualizované: Zoznam schválených žiadostí o predčasný termín štátnej skúšky AR 2017/2018

Zoznam študentov, ktorým bola schválená žiadosť o predčasné absolvovanie štátnej skúšky: Priezvisko Meno Antalík Filip Balaš Igor Betáková Zuzana Buša Lukáš Cuc Oliver Činčurová Radka Danková Veronika Dobrotová Natália Doháňošová Michaela Ďuriš Matej Filipčík Dominik Galušová Michaela Gavláková Katarína Habánová Michaela Horváthová Veronika Hvizdoš Marek Chalupkova Michaela Chnapková Laura Chotárová Janina Jarabinský Adrián Kelemenová Lenka … Viac →