Spoznajte kandidátov do volieb Študentskej rady vysokých škôl

Zverejňujeme mená kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h. Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach. Kandidáti: Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM) Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM) Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM) Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie … Viac →

Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM v Trnave v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje voľby dekana FMK. Voľby dekana FMK sa uskutočnia 6. decembra 2018 o 13.00 hod. na zasadnutí AS FMK UCM v Trnave. Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení … Viac →

Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM (v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave) vyhlasuje voľby nového dekana FMK. Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení akademickej obce FMK 8. júna 2018 o 11.00 hod., v kine OKO. Písomné návrhy na kandidátov sú oprávnení podávať členovia akademickej obce fakulty. Môžu tak … Viac →

Doplňujúce voľby do ŠR VŠ SR

Predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., vyhlasuje v zmysle § 3, ods. 3, 25 a 26 Zásad volieb do ŠR VŠ SR za UCM a §107, ods. 4 zákona o VŠ doplňujúce voľby do ŠR VŠ za UCM. Voľby bude riadiť volebná komisia v zložení: predseda volebnej komisie – Mgr. Matej Martovič … Viac →

Voľby do študentskej komory AS FMK

Voľby do študentskej komory Akademického senátu FMK UCM sa uskutočnia už tento utorok 27. októbra 2015  v čase od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu 28. októbra 2015  od 9.00 do 12.00 hod. v knižnici v JAME. Kandidátmi sú:  Jakub Kovalík, Michal Sliva, Jana Paveleková, Adam Sijerič.