Oznam pre členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v … Viac →

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave – aktualizované

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase … Viac →

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o termíne volieb do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie a o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov študentskej časti AS UCM v Trnave. AS FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2021 vyhlásil … Viac →

Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o termíne volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie a o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave. AS FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2021 vyhlásil … Viac →

Študentská rada vysokých škôl vyzýva k voľbám do NRSR 2020

Študentská rada vysokých škôl vyzýva, aby študenti využili svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách do NR SR. „My, dolu podpísané študentské spolky, organizácie, študentské časti akademických senátov fakúlt a univerzít, a zástupcovia študentov, vyzývame všetkých mladých ľudí, aby využili svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR. Mladí voliči dlhodobo patria medzi najmenej zastúpené skupiny … Viac →

Spoznajte kandidátov do volieb Študentskej rady vysokých škôl

Zverejňujeme mená kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h. Voliť môžu študenti v budovách univerzity v Trnave, Piešťanoch a Špačinčiach. Kandidáti: Cintula, Igor (Filozofická fakulta UCM) Lednický, Zdenko (Filozofická fakulta UCM) Paška, Samuel (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM) Trepáč, Martin (Fakulta masmediálnej komunikácie … Viac →