Oznam pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia na FMK UCM v Trnave

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná a externá forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia) a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že … Viac →