Kontrola štúdia

V pondelok 30. júna skončilo skúškové obdobie LS 2013/2014. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia.  Povinnosťou vyučujúcich je do 7. júla 2014 zapísať do AISu všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenie všetkých … Viac →