Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2015/2016

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia. Vyučujúci sú povinní do 8. júla 2016 zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú povinní skontrolovať si v AIS-e hodnotenia … Viac →

Oznam študijného oddelenia: Podmienky pokračovania v štúdiu

Na pokračovanie štúdia v ďalšom akademickom roku 2016/2017 potrebujete podľa § 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave v tomto akademickom roku (2015/2016) získať: denní študenti – min. 40 kreditov externí študenti – min. 40 kreditov externí študenti v 4-ročných bakalárskych študijných programoch – min. 30 kreditov externí študenti v 3-ročných magisterských študijných programoch – min. 30 kreditov

Oznam študijného oddelenia – kontrola zimného semestra

Dňom 14. februára 2015 sa končí skúšobné obdobie ZS 2014/2015. Povinnosťou vyučujúceho je zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si zapísané hodnotenia v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov.  Ak sa hodnotenie v AISe nenachádza, kontaktujte vyučujúceho telefonicky, príp. e-mailom. Kontakty na jednotlivých vyučujúcich sú zverejnené v profiloch vyučujúcich. Podmienky na … Viac →

Kontrola štúdia

V pondelok 30. júna skončilo skúškové obdobie LS 2013/2014. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia.  Povinnosťou vyučujúcich je do 7. júla 2014 zapísať do AISu všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenie všetkých … Viac →