Informačný seminár Erasmus+ stáž

V stredu dňa 22. novembra 2017 sa v miestnosti Z 0.3 (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2) o 13.00 hod. uskutoční informačný seminár pre študentov alebo absolventov Bc. či Mgr. štúdia so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž. Seminár organizuje konzorcium Workspace Europe, ktoré zabezpečuje pre študentov UCM stáže v rámci programu Erasmus+.

Česká spoločnosť Ascari ponúka pracovnú stáž

Česká spoločnosť Ascari s.r.o. ponúka študentom možnosť pracovnej stáže vo svojom novom start-up projekte – aplikácii ZoomIT. Vďaka tejto príležitosti máte možnosť získať množstvo nových skúseností v oblasti PR, HR, Manažmentu alebo Obchodu. Pracovná náplň: vyhľadávanie informácií, spracovávanie výstupov, analýz, sledovanie trhu, trendov a konkurencie, spracovanie elektronickej pošty a telefonátov, participácia na headhuntingu a obchodných … Viac →