Staň sa študentským expertom a expertkou na kvalitu vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl v spolupráci s  Európskou študentskou úniou (ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) pozýva všetkých študentov a študentky na sériu troch školení o kvalite a jej zabezpečovaní na vysokých školách. V roku 2018 bol na Slovensku prijatý nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl, … Viac →

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Desať študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave strávilo vďaka projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu päť dní v Užhorode. Ukrajina – miesto, kam sa na dovolenku nevyberiete. O výlete k našim východným susedom píše doktorandka Karin Kubíková.

Fotoroma: talentovaná rómska mládež za objektívom

TRNAVA, 27.10. 2016 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) úspešne pokračuje v realizovaní medzinárodného projektu Fotoroma. Projekt autenticky približuje kultúrnu rozmanitosť Rómov prostredníctvom umeleckej komunikácie cez fotografiu. Myšlienkou je podporiť aktívnu tvorivosť a tiež prezentáciu súčasného vizuálneho umenia mladých slovenských Rómov. Vernisáž výstavy najlepších fotografií sa bude konať … Viac →