DOD FMK si budete chcieť zopakovať

Chystáte sa na vysokú školu? Na Dni otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie vám o študijných programoch, fakultnom živote a prijímačkách porozprávajú z prvej ruky naši študenti. Čakáme vás v piatok 12. februára 2016 o 10.00 hod. v novej aule na Bučianskej ulici v Trnave. 

Oznam pre uchádzačov

Na základe podmienok prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na akademický rok 2015/2016 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, schválené akademickým senátom FMK UCM v Trnave, oznamujeme uchádzačom, že ak ste dosiahli študijný priemer na strednej škole do 2,00 (vrátane), prijímacej skúšky 9. júna 2015 sa nezúčastňujete. Do prijímacej komisie budete zaradení podľa kvalitatívneho poradia bodového hodnotenia výsledkov štúdia. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí … Viac →

Upozornenie pre uchádzačov o štúdium na FMK UCM

Upozorňujeme uchádzačov, ktorí si na FMK UCM v Trnave podali prihlášku na VŠ štúdium na bakalársky stupeň štúdia v prijímacom konaní na ak. rok 2014/2015 a ktorí boli vyzvaní, aby doplnili polročné vysvedčenie za 4. rok štúdia na strednej škole, že vysvedčenia môžu posielať najneskôr do 6. júna 2014.