Zmena času jogy (29.4.)

Študenti kabinetu športovej aktivity budú mať zajtra jogu v rámci FMK DAY. Hodina jogy bude prebiehať v ukážkovom skrátenom móde (30 minút). Lektorka sa teší a očakáva aj na zvedavcov, ktorí si chcú jogu pozrieť v prípade záujmu v budúcom akademickom roku. Prezenčná listina bude na mieste. Časovo a priestorovo sa cvičenie uskutoční podľa počasia … Viac →