Výzva pre študentov kabinetov: Prihláste sa do FB skupín

Vedenie Kabinetu telovýchovy a športu a Kabinetu pohybovej aktivity vyzýva študentov, aby sa prihlásili do konkrétnych facebookových skupín, kde budú komunikované všetky najnovšie a aktuálne informácie o predmetoch, spôsobe výučby a hodnotenia a iné dôležité informácie k ich absolvovaniu. Študenti, ktorí majú zapísaný Kabinet telovýchovy a športu, sa pridajú do skupiny Kabinet telovýchovy a športu FMK … Viac →

Zmena času jogy (29.4.)

Študenti kabinetu športovej aktivity budú mať zajtra jogu v rámci FMK DAY. Hodina jogy bude prebiehať v ukážkovom skrátenom móde (30 minút). Lektorka sa teší a očakáva aj na zvedavcov, ktorí si chcú jogu pozrieť v prípade záujmu v budúcom akademickom roku. Prezenčná listina bude na mieste. Časovo a priestorovo sa cvičenie uskutoční podľa počasia … Viac →