Ponuka Fullbrightovho štipendia

Fulbrightova komisia na Slovensku ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2019 – 2020. Uzávierka podávania prihlášok je do 30. júna 2018.  Štipendium je určené pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD. Viac … Viac →