Stanovisko k rozhodnutiam Slovenskej akreditačnej agentúry

V piatok, 4. septembra 2020, informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo o rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Rozhodnutia sa týkajú 9 univerzít, pričom ide o prvé rozhodnutia agentúry. Agentúra celkovo rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (vymenovanie docentov a profesorov). Ubezpečujeme … Viac →