Voľby do akademického senátu FMK 2016

Akademický senát na svojom poslednom zasadnutí 18. mája 2016 vyhlásil voľby do zamestnaneckej komory akademického senátu fakulty (AS FMK), a tiež voľbu zástupcov FMK v akademickom senáte univerzity (AS FMK UCM). Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 o 13.00 hod. v Kine OKO počas spoločného zhromaždenia akademickej obce pri príležitosti otvorenia nového akademického roka. Volebná komisia bude pracovať … Viac →