ŠVOaUK – predĺženie termínu na prihlásenie

Oznamujeme všetkým študentom, že sa predlžuje termín na prihlásenie sa na Študentskú vedeckú odbornú a umeleckú konferenciu (ŠVOaUK) do 7. apríla 2021.

Všetky potrebné informácie (štatút konferencie, pokyny na písanie práce a iné) nájdete na tejto stránke.