Poznáme víťazov Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie 2021

Dňa 16. apríla 2021 sa konala Študentská vedecká, odborná a umelecká konferencia (ŠVOaUK) študentov FMK UCM v Trnave. Tohtoročné kolo prebiehalo vzhľadom na súčasnú situáciu online.

Študenti prezentovali svoje práce v piatich komisiách.

Komisia č. 1 MARK:

Mgr. Iveta Máliková, PhD. – predsedníčka komisie
PhD. Katarína Ďurková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Tajomník: Mgr. Peter Ušák

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Denis Javořík
 2. miesto: Zuzana Jendrisková
 3. miesto: Viktória Suchánová
Komisia č. 2 MARK:

Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. – predsedníčka komisie
Ing. Jana Černá, PhD.
Mgr. Igor Piatrov, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Miriama Koliščáková

Komisia hodnotila 14 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Dominik Mlynarčík
 2. miesto: Bc. Júlia Budošová
 3. miesto: Barbora Sušienková
Komisia č. 3 MARK:

doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. – predsedníčka komisie
PhDr. Adam Madleňák, PhD.
PhDr. Peter Krajčovič, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Renáta Sádecká

Komisia hodnotila 15 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Ing. Anežka Vargová
 2. miesto: Bc. Nikola Kotláriková
 3. miesto: Miriam Stachová
Komisia č. 4 KOMU:

PhDr. Sabína Gáliková-Tolnaiová, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Anna Kačincová-Predmerská, PhD.

Tajomník: Mgr. Dominik Mičuda

Komisia hodnotila 9 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Bc. Lucia Furtáková
 2. miesto: Bc. Šimona Tomková
 3. miesto: Bc. Bianka Francistyová
Komisia č. 5 KUK a TEDI:

Mgr. Zdenko Mago, PhD. – predseda komisie
Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.
Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Tajomníčka: Mgr. Paulína Jelínková

Komisia hodnotila 13 prác a vybrala troch víťazov.

 1. miesto: Lenka Klimeková
 2. miesto: Stanislava Balážová
 3. miesto: Dominik Drozdík

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a oceneným gratulujeme. Vybrané príspevky budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie.