Svetovo známe mená z mediálnej branže prídu tento týždeň do Smoleníc

Trnava, 14. 4. 2014 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) organizuje 15. – 16. apríla ďalší ročník úspešnej konferencie Megatrendy a médiá, ktorá sa už tradične uskutoční v historických priestoroch Smolenického zámku.

Pozvanie na konferenciu prijali tento rok britský fotograf, filmár a autor cestopisov Nick Danziger a riaditeľ hustonskej školy Filmu a Digitálnych médií na univerzite v Galway profesor Rod Stoneman, okrem nich so svojimi príspevkami vystúpia aj slovenskí akademici, ale aj odborníci z Čiech, Poľska i Rumunska.

Konferencia Megatrendy a médiá sa začína v utorok o 09:00. Účastníci budú rokovať v šiestich sekciách. Ako hlavnú tému organizátori určili: Komunikačné polia v mediálnom priestore. „Veľmi nás teší, že aj tento rok navštívi našu konferenciu niekoľko významných odborníkov a špeciálnych osobností. V jednej zo sekcií budú môcť účastníci konferencie diskutovať s trojicou českých hostí, ktorými sú novinár a spisovateľ Karel Hvížďala, moderátor a redaktor Václav Moravec a redaktor Daniel Anýž“, vyjadrila sa Dana Petranová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie.

Súčasťou konferencie bude odovzdávanie ocenenia Granátové jablko Mariána Matyáša, prestavenie nového čísla vedeckého časopisu Communication Today, nového čísla kreatívneho almanachu MUUZA 2014, nového čísla umeleckého časopisu European Journal of Media Art & Photography, krst nového študentského časopisu Media Literacy, predstavenie novozaloženého výskumného centra International Institute of Interdisciplinary Research a vyhlásenie ceny za inovácie vo vzdelávaní Briliantt.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa