Svetoví vedci prvýkrát na Slovensku

Trnava (18.4.2016) – Medzinárodná vedecká konferencia Megatrendy a médiá 2016, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) sa bude tradične konať na Smolenickom zámku. Svetoví aj domáci odborníci budú diskutovať o fenoméne kritiky v médiách a kritického myslenia o médiách.

Smolenický zámok privíta odborníkov z oblasti médií v dňoch 19. – 20. apríla 2016. Cieľom konferencie je výmena a obohatenie poznatkov z mediálneho sveta so zameraním na tému kritického myslenia a s ním spojený výber relevantných informácií z médií.

Na konferenciu Megatrendy a média 2016 boli okrem vedeckých pracovníkov, odborníkov z mediálnej praxe, doktorandov, študentov pozvaní i zahraniční hostia svetového formátu. Medzi nimi je aj profesor David Buckingham z Londýnskej univerzity, ktorý sa zaoberá výskumom interakcie detí a mladých ľudí s elektronickými médiami, profesor Alexander Fedorov z Ruska – prezident Ruskej asociácie pre film a mediálne vzdelávanie a Friedrich Krotz, nemecký odborník v oblasti sociálnej komunikácie. „Trvalo niekoľko rokov, kým sa vďaka intenzívnej komunikácii podarilo zladiť pracovný program týchto významných vedeckých osobností tak, aby sa ocitli v rovnakom čase na rovnakom mieste. Zameranie témy konferencie nám pomohli vytvoriť práve títo vzácni profesori, pre ktorých sú média, mediálna gramotnosť a kritické myslenie predmetom ich výskumu a bádania,“ vyjadrila sa k hosťom dekanka fakulty, Dana Petranová.

Dvojdňové rokovanie je rozdelené do piatich hlavných častí, z ktorých každá disponuje príslušnými diskusnými témami. Účastníci si môžu vybrať zo sekcií – média a gramotnosť, média a politika, média a spoločnosť, média a kreativita, média a marketing.

Hlavnými partnermi konferencie sú Centrum globálních studií (Filosofický ústav Akademie věd České republiky), Polish Academy of Sciences (Branch in Katowice), Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Center for Innovation, Technology Transfer and Development Foundation of the University of Silesia (Poľsko), Polish PR Association a European Journal of Science and Theology (Rumunsko).

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa