Súťaž s Dalito.sk

Redakcia nezávislého portálu  Dalito.sk vyhlasuje súťaž  s názvom „Najlepší príbeh,“ ktorá je určená začínajúcim autorom, študentom, absolventom žurnalistiky, ale aj neabsolventom. 

Napíšte obsahovo a autorsky originálne príbehy a prvý traja z vás budú mať možnosť s portálom nadviazať spoluprácu. Najlepšie príbehy budú uverejnené aj na stránke Dalito.sk. Komisiu budú tvoriť osobnosti slovenského spoločenského života a skúsení novinári z redakcie.

Svoje príspevky môžete zasielať do 10. novembra 2017 na redakcia@dalito.sk  Vyhodnotenie bude v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu, 16. novembra 2017.