Súťaž od Slovenských elektrární: Navrhnite logo a vyhrajte 1500€

Slovenské elektrárne sa rozhodli dať šancu slovenským študentom a nechať ich vytvoriť nový vizuál infocentra Energoland. 

Pridajte sa k projektu, ktorý získal ocenenie Black Dolphin z Cannes Corporate Media & TV Award alebo PIME Communication Excelence Award.

Čo je Energoland?

Energoland je moderné (otvorené 2015) infocentrum pri jadrovej elektrárni Mochovce, ktoré zachytáva príbeh energie od Veľkého tresku až po neďalekú budúcnosť, pričom cieľovku láka na 3D kino, LED podlahu, model aktívnej zóny reaktora, termálne zrkadlo, futuristickú e-motorku a kopec ďalších interaktívnych atrakcií.

Komu je súťaž určená?

  • Študentom VŠ, ktorí sú občanmi SR,
  • jednotlivcom aj skupinám.

Čo môžete získať?

  1. cena: Finančná odmena vo výške 1500 €
  2. cena: Finančná odmena vo výške 700€
  3. cena: Finančná odmena vo výške 300€

Do súťaže sa môžete zapojiť do 22. septembra. Prihlášku zasielajte online vo forme .pdf s horizontálnym a vertikálnym návrhom nového vizuálu pre infocentrum Energoland. Víťazov vyhlásia už 27. septembra 2017.

Ďalšie – podrobné informácie o súťaži a podmienkach nájdete na FB Slovenské elektrárne.